Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego www.lampy.pl

1. W czasie korzystania ze Sklepu Internetowego lampy.pl Klient może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, a w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej w celu realizacji na jego rzecz usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego przez Administratora Danych Osobowych.

2. Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Lampenwelt GmbH z siedzibą w Schlitz, Seelbüde 13, 36110 Schlitz (Niemcy), wpisany do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gießen (Niemcy) pod numerem HRB 8407. Kapitał zakładowy 35.000 Euro. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): DE 815 559 897, zwana dalej ADO.

3. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane osobowe zbierane w Sklepie Internetowym są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. U.2014.1182) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2013.1422 ze zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez ADO oraz w innych celach określonych w Regulaminie.

5. ADO dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych Sklepowi Internetowemu, a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. ADO z należytą starannością dobiera
i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

6. ADO sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych
w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Sklepu internetowego.

7. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych przez ADO
w ramach Sklepu Internetowego.

8. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie danych określonych w Regulaminie uniemożliwia świadczenie niektórych usług, a w szczególności założenie konta w Sklepie Internetowym jak również realizację zamówienia złożonego przez Klienta.

9. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do ADO z pisemnym żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez ADO, z zastrzeżeniem zdania następnego. ADO może odmówić usunięcia danych, jeżeli Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie Internetowym naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

10. W przypadku zmiany danych Klienta, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym, Klient po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym może zmienić wybrane dane.

11. Dane osobowe lub informacje dotyczące Klientów mogą zostać udostępnione organom lub osobom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12. ADO może powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotyczących Klientów osobom trzecim za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
jak również przekazać uprawnionym organom w przypadku naruszenia Klienta przepisów prawa.

13. ADO w zakresie niezbędnym do realizacji usługi złożonej przez Klienta, za jego wyraźną zgodą może przekazać dane osobowe:

a. operatorowi systemu płatności on-line firmie PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań) jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym 4.000.000 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 779-23-08-495, będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.,

b. operatorowi systemu płatności on-line firmie DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań) jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000306513, o kapitale zakładowym 1 697 000 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 781-173-38-52, będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez DialCom24, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.,

c. dostawcy usług prowadzącemu system wystawiania opinii.Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do wystawienia przez Klienta opinii na temat transakcji zrealizowanej w Sklepie za pośrednictwem systemu.

d. We współpracy z Digioh LLC, naszym partnerem z San Francisco, 2431 Mission St., CA USA, nasi użytkownicy podczas opuszczania strony internetowej lampy.pl otrzymają layout, który będzie wymagać subskrypcji Newslettera. W tym celu wymagane jest podanie wyłącznie adresu e-mailowego. Uzyskane dane będą wykorzystywane do celów informacyjnych i promocyjnych za pośrednictwem poczty e-mail. Użytkownik może w dowolnej chwili zaprzestać otrzymywania kolejnych wiadomości e-mail, klikając link rezygnacji z subskrypcji, który jest dostępny na końcu każdego e-maila wysłanego przez Lampy.pl lub bezpośrednio na stronie internetowej. Digioh przechowuje zebrane dane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Są one dostępne wyłącznie dla oceny statystycznej sklepu Lampy.pl i nie są w żaden sposób wykorzystywane przez Digioh. Na życzenie klienta dane te można usunąć całkowicie i nieodwołalnie.

14. ADO wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa, w tym ewentualnej identyfikacji automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego obciążających serwer.

15. Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.

16. Stosowane przez ADO Cookies są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Sklepu Internetowy indywidualnie każdemu Klientowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. ADO stosuje dwa rodzaje Cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Klienta do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Są to piliki obowiązkowe potrzebne do tego, aby możliwe było funkcjonowanie aplikacji lub innych funkcjonalności.Natomiast „stałe” pliki pozostają na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach Cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Klienta. Celem zbierania tych plików jest sprawniejsze i łatwiejsze funkcjonowanie strony.

17. ADO wykorzystuje Cookies Własne w celu konfiguracji Sklepu internetowego, a przede wszystkim w celu dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu, analiz i badań oraz audytu oglądalności, w tym tworzenia anonimowych statystyk, a także zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu.

18. ADO wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, wykorzystania funkcji interaktywnych
w celu popularyzacji Sklepu internetowego za pomocą serwisów społecznościowych.

19.Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W szczególności w przypadku braku zgody Klienta na przekazywanie Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych informacji za pomocą Cookies w ramach usługi Google Analytics, z której korzysta ADO, Klient może zapobiec przekazywaniu swoich danych Google Analytics poprzez instalację dodatku do przeglądarki internetowej, który można pobrać tutaj (dodatek dostępny dla przeglądarek Microsoft Internet Explorer 8-11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Opera).

20. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

21. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

22. W czasie korzystania ze Sklepu Internetowego Klient ma możliwość korzystania z funkcjonalności czatu, celem komunikacji z konsultantami Sklepu Internetowego. Czat używa ,,Cookies'', czyli plików tekstowych pozwalających na osobiste rozmowy na stronie Sklepu Internetowego – zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności. Korzystanie z czatu jest dobrowolne i nie stanowi warunku korzystania z innych funkcjonalności Sklepu Internetowego. Do korzystania z czatu niezbędne jest podanie wyłącznie adresu e-mail Klienta. Podanie innych danych osobowych podczas korzystania z czatu nie jest wymagane, a podane dobrowolnie inne dane nie zostaną wykorzystane do identyfikacji gościa osobiście i będą chronione zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności. Adres IP może być wykorzystywany wyłącznie w celach określonych w ust. 13 Polityki Prywatności.

340.000 produktów na magazynie, dogodne metody płatności, dostawa gratis od 700 zł

W celu poprawienia jakości usług strona korzysta z plików cookies własnych oraz serwisów partnerskich zgodnie z Polityką Prywatności. Kontynuacja użytkowania witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies.