Tylko

10% RABATU od 499 zł & 13% RABATU od 699 zł

CZYSZCZENIE MAGAZYNU | Nawet do -70%

Elektrośmieci

Zgodnie z zapisami Ustawy o zużytym sprzęcie eletrycznym i elektronicznym, konsumenci są zobowiązani do fachowej i przyjaznej dla środowiska utylizacji elektrośmieci (za wyjątkiem żarówek i halogenów), tzn. do oddawania ich w gminnym punkcie zbiórki lub innym miejscu z kontenerami na surowce wtórne. Do wyposażenia oświetleniowego, którego już nie można dłużej utylizować z domowymi odpadkami, należą:

 • świetlówki kompaktowe z elektronicznym statecznikiem lub bez niego (energooszczędne żarówki)
 • świetlówki (jarzeniówki)
 • lampy wyładowcze (m.in. lampy z parą metalu)
 • żarówki LED

Nie dotyczy to żarówek i halogenów. Te można dalej utylizować wraz z domowymi odpadkami.

Na produktach przeznaczonych do recyklingu umieszczony jest znak przekreślonego kosza na śmieci. Oznacza to, że produkt nie powinien być wrzucany do śmietnika wraz z innymi odpadami.

Za wrzucenie zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych do śmietnika lub porzucenie na łonie natury grozi kara grzywna nawet do 5 tys. złotych.

 

W przypadku stłuczenia świetlówki należy podjąć następujące środki ostrożności:

Żarówki energooszczędne zawierają niewielką ilość rtęci. Ilość ta jest znacznie mniejsza od ustawowych wartości granicznych, więc nie stanowi żadnego niebezpieczeństwa dla zdrowia. Jednakże należy uwzględnić kilka środków ostrożności, w przypadku stłuczenia żarówki energooszczędnej.

 • Otworzyć okno i wietrzyć pomieszczenie minimum 15 minut, by usunąć opary rtęci.
 • Zabezpieczyć pomieszczenie, żeby dzieci i domowe zwierzęta nie wchodziły do niego. W ten sposób można uniknąć rozniesienia resztek rtęci w inne miejsca.
 • Założyć gumowe rękawiczki
 • Zebrać stłuczone elementy, nie używając do tego domowego odkurzacza.
 • Wytrzeć miejsce jednorazowymi wilgotnymi ręcznikami papierowymi, by usunąć resztki szkła i luminoforu.
 • Zebrane resztki świetlówki, rękawiczki i ręczniki papierowe powinny zostać umieszczone w szczelnym worku plastikowym, zaklejonym taśmą i przekazane do punktu zbierania razem z innymi zużytymi świetlówkami.
 • Po zakończeniu należy koniecznie umyć ręce.

 

Elektrośmieci