Tylko

10% RABATU od 499 zł & 13% RABATU od 699 zł

CZYSZCZENIE MAGAZYNU | Nawet do -70%

Oświadczenie o ochronie danych

Ochrona danych Lampy.pl

Ochrona prywatności jest dla nas niezmiernie ważna. W związku z tym dokonując wszelkich operacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych (takich jak np. zbieranie, przetwarzanie czy przekazywanie danych), przestrzegamy przepisów europejskiego i krajowego prawa ochrony danych osobowych.

Niniejsze oświadczenie umożliwi użytkownikom uzyskanie rozeznania w zakresie tego, które spośród danych osobowych są pozyskiwane na stronach internetowych, w jaki sposób dane te są wykorzystywane i przekazywane, gdzie użytkownicy mogą uzyskać informacje w zakresie powierzonych danych oraz jakie środki bezpieczeństwa są przez nas podejmowane w celu ochrony danych.

Poniżej lista z informacjami:

 1. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych
 2. Cele przetwarzania danych i podstawa prawna
 3. Przekazywanie danych podmiotom trzecim
 4. Przetwarzanie danych w celach reklamowych
 5. Obecność w internecie i optymalizacja strony internetowej
 6. Pośrednictwo poprzez sieci afiliacyjne
 7. Media społecznościowe
 8. Odbiorcy danych
 9. Prawa osób, których dane dotyczą
 10. Zmiany w polityce prywatności

§1.Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych za wszelkie przetwarzanie danych dokonywane za pośrednictwem stron internetowych jest:


Seelbüde 13
36110 Schlitz
Niemcy
Telefon:
E-mail: info@lampy.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych


Seelbüde 13
36110 Schlitz
Niemcy
Telefon:
E-mail: ochronadanychosobowych@lampy.pl

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych, jak również w celu dochodzenia praw osób, których dane dotyczą (por. poniżej), należy skontaktować się poprzez wskazany wyżej adres.

§ 2. Cele przetwarzania danych i podstawa prawna

Odwiedziny strony

Pliki dziennika

Przy każdym wejściu na strony internetowe/aplikacje informacje są przekazywane przez przeglądarkę internetową urządzenia końcowego użytkownika do serwera strony internetowej/aplikacji i tymczasowo przechowywane w plikach dziennika, tzw. log files. Zapisy danych przechowywane w tym procesie zawierają następujące dane, które są przechowywane do czasu automatycznego usunięcia po 30 dniach: data i godzina dostępu, nazwa przeglądanej strony, adres IP urządzenia, referencyjny adres URL (źródłowy adres URL, z którego użytkownik trafił na stronę internetową), ilość przesłanych danych, czas ładowania, a także informacje o produkcie i wersji danej przeglądarki, z której korzystano oraz nazwa operatora dostępu. Podstawą prawną przetwarzania adresu IP jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie nawiązania połączenia, komfortowe korzystanie ze strony internetowej/aplikacji oraz ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu. Na podstawie tych informacji nie można bezpośrednio stwierdzić tożsamości użytkownika i nie będzie ona ustalana. Dane są przechowywane i automatycznie usuwane po osiągnięciu wyżej wymienionych celów.

Śledzenie, pliki cookie i media społecznościowe

Strona wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić użytkownikom lepszy komfort korzystania ze strony internetowej. Niektóre elementy witryny wymagają, aby przeglądarka internetowa, z której następuje połączenie, została zidentyfikowana także po zmianie strony internetowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej w § 5-7.

Rozpoczęcie, nawiązanie, realizacja stosunku umownego

Przetwarzanie danych przed zawarciem umowy

Aby umożliwić korzystanie z obsługi klienta jeszcze przed zawarciem umowy, oferowane jest kompleksowe, profesjonalne doradztwo. W tym celu dostępne są różne możliwości kontaktu:

Formularz kontaktowy / przesłanie zapytania drogą elektroniczną:

W każdej chwili można przesłać zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub drogą mailową. Niezależnie od formy kontaktu przetwarzane będzie imię i nazwisko oraz adres e-mail. Ponadto można dobrowolnie podać dalsze dane osobowe, takie jak numer telefonu lub adres. Dane te będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku, a w razie potrzeby dodatkowo w przypadku zawarcia umowy. Podstawą prawną tego przetwarzania są działania przedumowne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jak również uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO gwarantujący optymalną obsługę klienta.

Telefon:

Obsługa klienta jest również dostępna w celu konsultacji telefonicznej. Podczas rozmowy telefonicznej zarejestrowane zostanie imię i nazwisko oraz numer telefonu. Opcjonalnie w trakcie konsultacji zebrane zostaną również inne dane osobowe, które użytkownik przekaże podczas rozmowy, jak np. adres e-mail lub adres pocztowy. Dane te będą przetwarzane w celu realizacji wniosku, a w razie potrzeby także w późniejszym czasie, jeśli dojdzie do zawarcia umowy. Podstawą prawną tego przetwarzania są działania przedumowne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jak również uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zagwarantowaniu optymalnej obsługi klienta.

Nawiązanie i realizacja stosunku umownego

W celu realizacji umowy kupna pomiędzy użytkownikiem a w sposób zadowalający, przetwarzanie danych osobowych jest konieczne. Użytkownik ma możliwość utworzenia konta klienta, poprzez które może zarządzać swoimi danymi. Firma oferuje również możliwość zrealizowania zamówienia bez rejestracji. W celu realizacji umowy przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy i adres dostawy, dane dotyczące płatności, adres e-mail oraz numer telefonu, data urodzenia i ewentualnie hasło do konta klienta. Dane są wykorzystywane i przechowywane co najmniej przez okres trwania umowy oraz do czasu wygaśnięcia ustawowych lub umownych uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji. Ponadto przechowywane są niektóre dane zgodnie z wymogami prawa handlowego i podatkowego oraz okresami przechowywania. Podstawą prawną tego przetwarzania jest realizacja umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jak również przestrzeganie przepisów ustawowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W zależności od zastosowanej metody płatności przekazujemy dane płatnicze zleconym przez nas dostawcom usług płatniczych, aby mogli oni przetwarzać transakcje.

Przetwarzanie płatności

Realizacja płatności

Do realizacji płatności w sklepie internetowym używany jest system płatniczy zewnętrznego dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej jako „PAYPAL”). Jeżeli użytkownik ma zamiar dokonać płatności na przykład za pomocą karty kredytowej lub PAYPAL, interfejs techniczny automatycznie łączy użytkownika z wybranym internetowym systemem płatności. Wprowadzone dane dotyczące płatności są przekazywane dostawcy usług płatniczych połączeniem zaszyfrowanym wyłącznie w celu realizacji płatności i są one przechowywane i przetwarzane przez dostawcę usług płatniczych. Przetwarzanie danych odbywa się również wyłącznie we wskazanym wyżej celu realizacji płatności na poczet zamówienia, przy czym dane dotyczące płatności muszą zostać przekazane przez PAYPAL wskazanemu przez użytkownika bankowi, aby zainicjować proces płatności i dokonać autoryzacji. O ile użytkownik wybiera jeden ze wskazanych systemów płatności jako metodę zapłaty, PAYPAL przekierowuje użytkownika bezpośrednio przez interfejs do danego systemu płatności, w którym użytkownik samodzielnie dokonuje autoryzacji transakcji podając odpowiednie dane dostępu do procesu płatności.

Możliwa jest realizacja płatności za pobraniem korzystając z usług DPD. Celem przekazywania danych jest realizacja zapłaty.

Płatność kartą kredytową następuje w wygodny sposób w drodze obciążenia karty kredytowej (VISA, MasterCard lub American Express) użytkownika. W celu realizacji użytkownik zobowiązany jest do podania numeru karty kredytowej, terminu ważności i numeru kontrolnego (kod CVV/CVC). Podane dane nie są zbierane, lecz bezpośrednio przekazywane SAFERPAY, SIX Compliance, Hardturmstrasse 201, 8005 Zurich / Szwajcaria, za pomocą bezpiecznego 128-bitowego szyfrowania SSL. Z przyczyn technicznych obciążenie następuje wraz ze złożeniem zamówienia w sklepie internetowym.

Płatność przy użyciu Przelewy24 dokonuje się za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24, w tym przypadku usługodawcą jest PayPro Spółka Akcyjna PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska. Jeśli użytkownik zdecyduje się na wybór tego sposobu zapłaty, nastąpi automatyczne przekierowanie do systemu Przelewy24.pl. W celu dokonania płatności przelewem online, po wybraniu banku użytkownik zobowiązany jest do zalogowania się za pomocą danych dostępu do bankowości internetowej i potwierdzenia płatności. Serwis Przelewy24.pl posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej i bazuje na szyfrowaniu SSL, co gwarantuje wysokie bezpieczeństwo transakcji.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Przetwarzanie danych w ramach dostarczania przesyłek

Powiadomienia o statusie

Po złożeniu zamówienia, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, otrzyma pocztą elektroniczną aktualizacje dotyczące przetwarzania i statusu wysyłki. Użytkownik będzie otrzymywał aktualizacje do momentu pełnego przetworzenia zamówienia. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W tym celu firma korzysta z usług firmy parcelLab GmbH, Schillerstraße 23a, 80336 Monachium, która otrzymuje dane osobowe (nazwisko, adres, numer zamówienia, adres e-mail) niezbędne do tworzenia tych powiadomień i wykorzystuje je wyłącznie w wyżej wymienionym celu zgodnie z instrukcjami. Z parcellab została zawarta umowa odnośnie przetwarzania danych. Więcej informacji na temat ochrony danych w parcelLab GmbH można znaleźć pod adresem: https://parcellab.com/en/privacy-policy.

Usługi transportowe i logistyczne

Firma współpracuje z firmami transportowymi i logistycznymi. Poniższe dane są przekazywane w celu dostarczenia zamówionego towaru: imię i nazwisko, adres pocztowy oraz, jeśli dotyczy, adres e-mail i numer telefonu. Podstawą prawną tego przetwarzania jest realizacja umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

§ 3. Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Zenloop

W celu weryfikacji doświadczeń zakupowych użytkownik proszony jest o informację zwrotną na temat dokonanego zakupu. Podstawą prawną wysyłania ankiet jest uzasadniony interes polegający na przeprowadzaniu ankiet wśród klientów w celu poprawy jakości oferty, art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W tym celu firma współpracuje z partnerem zenloop GmbH, Brunnenstraße 196, 10119 Berlin. Podczas przekazywania informacji zwrotnych zbierane są następujące dane: adres IP, adres e-mail, dane urządzenia i przeglądarki oraz dane statystyczne dotyczące zakupów. W przypadku wyrażenia zgody na kontakt ze strony w związku z udzieloną opinią, użytkownik może pozostawić wiadomość w polu kontaktowym i potwierdzić ten proces. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyrażona przez użytkownika poprzez wysłanie wiadomości, w sprawie której chciałby się skontaktować. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Zenloop można znaleźć na stronie https://www.zenloop.com/en/legal/privacy

Trustpilot

Po złożeniu zamówienia użytkownik otrzyma wiadomość drogą mailową w celu oceny usługi i/lub zakupionego produktu. Celem tego działania jest uzyskanie opinii użytkownika oraz ulepszenie oferowanych usług i produktów. Do zbierania opinii firma wykorzystuje zautomatyzowane usługi firmy Trustpilot A/S („Trustpilot”), Pilestraede 58, 5 piętro, 1112 Kopenhaga K, Dania. Wymaga to udostępnienia imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru referencyjnego (numeru zamówienia) firmie Trustpilot A/S. Podstawą prawną do wysyłania wiadomości e-mail dotyczących oceny jest zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych przez Trustpilot można znaleźć w polityce prywatności: https://legal.trustpilot.com/for-businesses/business-privacy-policy.

§ 4. Przetwarzanie danych w celach reklamowych

Kupując towary lub korzystając z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej oraz podając swój adres e-mail, użytkownik może również otrzymywać od firmy wiadomości związane z transakcjami i produktami, niezależnie od tego, czy zapisał się do newslettera. Celem jest przesyłanie użytkownikowi reklam dostosowanych do jego rzeczywistych lub przypuszczalnych potrzeb, jednakże bez konieczności przytłaczania użytkownika bezużytecznymi ofertami reklamowymi. W tym celu Emarsys używa plików cookie w przeglądarce podczas odwiedzania przez użytkownika stron internetowych, które rejestrują między innymi typ przeglądarki, adres IP (zaszyfrowany i skrócony) oraz identyfikatory sesji i plików cookie. Dane te pozwalają na śledzenie historii zakupów (np. zakupionych przedmiotów i/lub wyszukiwanych kategorii produktów) w sposób pseudonimowy i powiązanie jej z adresem e-mail. Więcej informacji o Emarsys można znaleźć na stronie https://emarsys.com. Podstawą prawną tego przetwarzania jest § 7 ust. 3 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W każdej chwili użytkownik może zrezygnować z subskrypcji, klikając link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się na końcu każdej wiadomości o charakterze promocyjnym (np. newslettera lub rekomendacji produktów drogą elektroniczną) albo np. za pośrednictwem info@lampy.pl i w ten sposób wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania własnego adresu e-mail do wyżej wymienionych celów, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów transmisji innych niż te zgodne z podstawowymi stawkami.

Newsletter

Użytkownik ma możliwość zamówienia bezpłatnego newslettera (biuletynu) na stronie Lampy.pl. Podczas procesu zamawiania newslettera przetwarzane są dane z maski wprowadzania danych (adres e-mail jako pole obowiązkowe oraz opcjonalnie: zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko oraz data urodzenia; w przypadku klientów prowadzących działalność gospodarczą również nazwa przedsiębiorstwa). Dane przetwarzane są na czas subskrypcji newlettera. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W celu uzyskania zgody wykorzystano proces DOI (double-opt-in), za pomocą którego użytkownik dokonuje zamówienia subskrypcji finalnie przy użyciu przesłanego linku potwierdzającego.

Prawo do odwołania zgody: użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z dalszej subskrypcji ze skutkiem na przyszłości klikając na odpowiednio opisany link na końcu newslettera lub przesyłając stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie na adres info@lampy.pl . Rezygnacja jest możliwa bez dodatkowych kosztów innych niż podstawowe stawki taryfowe powstające z przesłania wiadomości. Rezygnacja powoduje, że dane użytkownika nie będą więcej używane w celu rozesłania newslettera.

§ 5. Obecność w internecie i optymalizacja strony internetowej

Pliki cookie - informacje ogólne

Na stronach internetowych firma wykorzystuje tzw. pliki cookies (ciasteczka). Cookies stanowią małe ilości danych w postaci informacji tekstowych wysyłane przez serwer do przeglądarki użytkownika. Są one przechowywane tylko na dysku twardym w urządzeniu użytkownika. Ciasteczka mogą być odczytane jedynie przez serwer, który je zapisał i otrzymuje informacje na temat tego, co i kiedy przeglądał użytkownik na danej stronie internetowej. Cookies identyfikują jedynie adres IP komputera i nie przechowują żadnych innych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko. Dane zapisane w cookies nie są przypisane do innych danych osobowych (imię i nazwisko, adres, itp). Firma używa cookies, aby kształtować stronę internetową w sposób bardziej przyjazny dla użytkownika. Niektóre elementy strony internetowej wymagają, aby wykorzystywana przeglądarka mogła być identyfikowana również po zmianie strony. Nadto firma używa na stronie internetowej plików cookie umożliwiających analizę zachowań użytkowników w trakcie przeglądania strony. Zebrane w ten sposób dane osobowe dotyczące użytkowników są pseudonimizowane za pomocą technicznych środków. Dlatego przypisanie danych do użytkownika uruchamiającego stronę nie jest już możliwe. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi dotyczącymi użytkowników.

Użytkownik może samodzielnie zdecydować, czy zezwolić na pliki cookie. Z jednej strony, poprzez zmianę ustawień przeglądarki (zwykle znajdują się one w zakładce „opcje” lub „ustawienia” w menu przeglądarki), użytkownik ma możliwość wyboru akceptacji wszystkich plików cookie, bycia informowanym o ustawieniu pliku cookie lub odrzucenia wszystkich plików cookie. Z drugiej strony, za pośrednictwem banera, który wyświetla się przy pierwszym wywołaniu strony internetowej i który odnosi się do niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych, użytkownik może swobodnie decydować, czy chce zezwolić na wykorzystanie plików cookie, czy je odrzucić. O ile te pliki cookie i/lub informacje w nich zawarte są danymi osobowymi, podstawą prawną przetwarzania danych z wykorzystaniem niezbędnych z technicznego punktu widzenia plików cookie jest art. 25 ust. 2 nr 2 TTDSG dla ustawienia tych plików cookie na urządzeniu końcowym, w przeciwnym razie art. 6 ust. 1 lit. f RODO np. w przypadku późniejszego przetwarzania w systemach, które może być wymagane. Interes firmy w uproszczeniu korzystania ze stron internetowych dla użytkowników należy uznać za uzasadniony w rozumieniu powyższego przepisu. Niektóre funkcje strony internetowej nie mogą być zaoferowane bez użycia plików cookie. Dla nich konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony.

Prawo do sprzeciwu jest wyłączone w przypadku technicznie niezbędnych plików cookie, ponieważ są one wymagane, aby móc wyświetlić stronę internetową i jej zawartość oraz udostępnić użytkownikowi funkcjonalność strony internetowej.

Wykorzystanie plików cookie przeznaczonych do celów analitycznych ma na celu poprawę jakości strony internetowej i umieszczanej na niej treści. Dzięki plikom cookie przeznaczonym do celów analitycznych firma analizuje zachowania klientów: w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej, co pozwala na stałą optymalizację oferty. Przetwarzanie, w szczególności na urządzeniu końcowym, które opiera się na plikach cookies lub innych identyfikatorach (np. odciski palców przeglądarki, piksele) i nie jest technicznie niezbędne do funkcjonowania stron internetowych, odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika, którą może on wyrazić za pośrednictwem osobnego banera cookies przy pierwszej wizycie na stronie internetowej. Podstawą prawną przetwarzania danych za pomocą plików cookie jest § 25 (1) ust.1 TTDSG w przypadku umieszczania tych plików cookie na urządzeniu końcowym oraz art. 6 (1) lit. a RODO w przypadku przetwarzania, które następnie odbywa się poza urządzeniem końcowym (np. na serwerach internetowych), o ile dotyczy to danych osobowych. Do czasu wyrażenia zgody takie pliki cookie, które nie są niezbędne do funkcjonowania stron internetowych, nie będą ustawiane.

Kameleoon

Strona korzysta z usługi personalizacji i analityki internetowej Kameleoon. Program umożliwia analizę zachowań użytkowników w oparciu o (zautomatyzowaną) segmentację użytkowników. Analizując dane z pliku dziennika, można określić, w jaki sposób poszczególne grupy użytkowników odwiedzają witrynę, które strony docelowe są odwiedzane i jak można zwiększyć współczynnik klikalności. System analizuje zachowanie użytkownika i kontekst, w jakim korzysta on z tej witryny, oraz przypisuje je anonimowo do grup docelowych. Do analiz, jak opisano powyżej, wykorzystywane są pliki cookie/pamięć lokalna przeglądarki, które są powiązane z pseudonimizowanym identyfikatorem. Adres IP użytkownika jest całkowicie anonimowy i nie jest przechowywany. Informacje generowane przez pliki cookie/lokalne przechowywanie na temat korzystania z witryny przez użytkownika są przesyłane na serwer Kameleoon w Niemczech i tam przechowywane w formie skonsolidowanej i spseudonimizowanej. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Kameleoon nie jest powiązany z innymi danymi Kameleoon. Korzystanie z Kameleoon służy do oceny korzystania z witryny przez użytkownika i tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie, dzięki czemu możliwe jest regularne ulepszanie oferty. Podstawą prawną przechowywania plików cookie jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO). Dalsza ocena zebranych danych odbywa się przez okres maksymalnie 365 dni na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak może to skutkować ograniczoną funkcjonalnością. Ponadto użytkownik może w dowolnym momencie dezaktywować śledzenie aktywności Kameleoon wybierając odpowiednie ustawienia (a tym samym uniemożliwić gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz przetwarzanie tych danych przez Kameleoon).

AT Internet (Piano Analytics)

W ramach rozbudowy i ulepszania strony internetowej oraz w celu zwiększenia atrakcyjności oferowanych treści wykorzystywane są analizy firmy AT Internet GmbH z siedzibą w Bordeaux. W tym celu dane są przechowywane przez zewnętrznego usługodawcę. Serwery usługodawcy znajdują się w państwach członkowskich UE. W ramach tej usługi dane są anonimizowane już w momencie ich gromadzenia i analizowane w formie zbiorczej. Przeglądarka internetowa użytkownika automatycznie przesyła dane do serwera, gdy użytkownik wywołuje stronę internetową. Dane te obejmują datę i godzinę dostępu, adres URL (adres) strony odsyłającej, plik, do którego uzyskano dostęp, ilość przesłanych danych, kod odpowiedzi HTTP, typ i wersję przeglądarki, wszelkie rozszerzenia przeglądarki, szerokość i wysokość okna przeglądarki, głębię kolorów, system operacyjny i adres IP użytkownika (w formie skróconej i zanonimizowanej). Adres IP użytkownika jest wykorzystywany wyłącznie do gromadzenia analiz geolokalizacyjnych. Adres IP użytkownika nie jest trwale przechowywany ani łączony z innymi danymi dotyczącymi użytkowania. Dane te są przechowywane oddzielnie od danych wprowadzanych podczas korzystania z witryny. Nie jest możliwe przypisanie tych danych do konkretnej osoby. Dane te nie zawierają żadnych informacji umożliwiających ustalenie tożsamości poszczególnych osób. Są one gromadzone i wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych, a także do celów analitycznych, takich jak ulepszanie oferty. W celu przeprowadzenia powyższych analiz wykorzystywane są m.in. pliki cookies, które przechowywane są w postaci plików tekstowych na urządzeniu użytkownika. Umożliwiają one identyfikację systemu komputerowego podczas ponownej wizyty na stronie internetowej. Użytkownik może w dowolnym momencie odrzucić lub usunąć pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Może to jednak spowodować ograniczenie możliwości korzystania z pełnego zakresu funkcji strony. Większość używanych plików cookie to tak zwane "sesyjne pliki cookie", które są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Ponadto AT Internet wykorzystuje dwa długotrwałe (trwałe) pliki cookie, które są przechowywane odpowiednio przez 30 dni i maksymalnie 12 miesięcy.

Informacje i wyrażanie sprzeciwu:

Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na opisaną powyżej analizę procedury korzystania ze strony internetowej. Więcej informacji na temat procedury pomiaru AT Internet można znaleźć na stronie internetowej AT Internet GmbH: https://www.atinternet.com/en/data-protection/.

Exactag GmbH

W celu optymalizacji strony internetowej użytkowane są pliki cookie firmy Exactag GmbH. Pliki te identyfikują użytkowników i wysyłają unikalny identyfikator pliku cookie, informację o czasie i o dotychczasowych działaniach użytkowników na stronie internetowej przy każdym wczytywaniu strony internetowej przez przeglądarkę. Informacje zapisane w plikach cookies pozostają całkowicie anonimowe i nie zawierają żadnych danych osobowych. Niemniej jednak umożliwiają one precyzyjną identyfikację i pozwalają Exactag na analizę wizyt na stronie internetowej. Wszystkie informacje są przetwarzane wyłącznie w Niemczech. Nie jest tworzony żaden profil użytkownika. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://exactag.com/privacy-policy/

Google Ads Remarketing

Strona internetowa wykorzystuje Google Ads Remarketing lub „Similar Audiences”, usług Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia („Google”). Za pomocą tych usług można wyświetlać użytkownikom komunikaty reklamowe , np. ciekawe oferty produktów, na stronach internetowych innych dostawców, którzy również korzystają z tych usług Google („partnerzy” w Google Display Network). Ponadto, za pomocą Google Ad Remarketing, można przypomnieć użytkownikowi poprzez komunikaty na stronach internetowych innych dostawców w Google Display Network, aby dokończył swoje zamówienie, jeśli niedawno anulował zamówienie w sklepie internetowym. Odbywa się to za pomocą technologii cookies. W tym celu Google zapisuje w przeglądarce użytkownika niewielki plik z ciągiem liczb (tzw. cookie ID), aby zapamiętać użytkownika jako osobę odwiedzającą dane strony internetowe i zebrać dalsze anonimowe dane dotyczące korzystania ze stron internetowych. Identyfikator pliku cookie jest przechowywany przez firmę i jest wykorzystywany wyłącznie do jednoznacznej identyfikacji przeglądarki, a nie do identyfikacji użytkownika. Dane osobowe użytkownika nie są zbierane ani przechowywane za pośrednictwem tych usług.

Firma korzysta również z Google Remarketing na różnych urządzeniach. Oznacza to, że jeśli np. użytkownik rozpocznie zakupy w sklepie internetowym na smartfonie, a zakończy je na laptopie, to można dotrzeć do danego użytkownika ze wspomnianymi spersonalizowanymi komunikatami reklamowymi także na innym urządzeniu, z którego korzysta. Stanie się tak jednak tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na łączenie przez Google historii przeglądania stron internetowych i aplikacji z kontem Google oraz na wykorzystywanie informacji z konta Google do personalizowania reklam przeglądanych w internecie. W tym przypadku Google wykorzystuje dane zalogowanych użytkowników do tworzenia i definiowania list grup docelowych do remarketingu. W celu uniemożliwienia Google łączenia historii przeglądania stron internetowych i aplikacji z kontem Google należy sprawdzić ustawienia. Aby móc przypomnieć użytkownikowi o anulowanym zamówieniu w sklepie internetowym za pośrednictwem wiadomości, do Google nie są przekazywane żadne dane osobowe, a jedynie fakt, że użytkownik chciał złożyć zamówienie w sklepie internetowym pod zapisanym identyfikatorem cookie i anulował je, jak również łączna cena zamierzonego zamówienia („przeniesienie koszyka”). Dalsze informacje na temat usług remarketingowych Google, szczegóły dotyczące przetwarzania danych za pośrednictwem tych usług oraz odpowiednie przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl w Google.

Użytkownik może na stałe wyłączyć stosowanie plików cookie przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem (https://www.google.com/settings/ads/plugin) lub klikając na link opt-out w polu poniżej w tej sekcji i postępując zgodnie z wszelkimi dalszymi instrukcjami. Przy użyciu ustawień reklamy Google użytkownik może samodzielnie określić, które reklamy mają być widoczne, a które dezaktywowane, zgodnie z zainteresowaniami.

Śledzenie konwersji w Google Ads

Ponadto w ramach korzystania z usługi Google Ads stosowane jest tzw. śledzenie konwersji. Po kliknięciu na reklamę umieszczoną przez Google, na komputerze/urządzeniu końcowym użytkownika zapisywany jest plik cookie służący do śledzenia konwersji. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach, nie zawierają żadnych danych osobowych i dlatego nie są wykorzystywane do identyfikacji osób. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów Ads, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 (1) (f) RODO. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności strony. Ponadto użytkownik może dezaktywować w swojej przeglądarce reklamy Google oparte na zainteresowaniach, jak również reklamy Google oparte na zainteresowaniach w sieci (w ramach sieci wyświetlania Google), aktywując przycisk "Wyłącz" na stronie www.google.pl/settings/ads lub dezaktywując je na stronie www.aboutads.info/choices/. Więcej informacji na temat możliwości ustawień w tym zakresie oraz ochrony danych przez Google można uzyskać pod adresem. https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

Google reCAPTCHA

Na stronach internetowych użyto „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest również Google. Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy wprowadzenie danych na stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) zostało dokonane przez człowieka czy przez program automatyczny. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej stronę internetową na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający stronę wejdzie na nią. Do analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego stronę na stronie internetowej lub ruchy myszką wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google. Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Osoby odwiedzające stronę internetową nie są informowane o tym, że odbywa się analiza. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 32 RODO. Funkcja „reCAPTCHA” służy do ochrony systemów, a tym samym również zapisanych przez użytkownika w tych systemach danych osobowych, przed atakami zautomatyzowanych wpisów maszynowych (np. przez tzw. boty).

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html .

Google Consent Mode

Strona korzysta z trybu zgody Google. Usługa firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia („Google”). Decyzja użytkownika o zgodzie dotycząca używanych plików cookie jest przekazywana do Consent Mode. Consent Mode Google wprowadza dwa nowe ustawienia, które zarządzają plikami cookies do celów analitycznych. Tryb zgody pozwala operatorowi strony internetowej, dostosować zachowanie znaczników i skryptów Google w oparciu o status zgody użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika jest przekazywany do Google niezależnie od jego zgody. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 (1) (f) RODO.

Google Tag Manager

Strona korzysta z usługi Google Tag Manager firmy Google. Tagi to elementy kodu na stronach internetowych, które są wykonywane przy określonych interakcjach z witryną i wysyłają zmierzone dane do używanych programów stron trzecich. Sam Tag Manager nie korzysta z plików cookies i nie zbiera żadnych danych osobowych. Tag Manager zapewnia wyzwalanie innych tagów, które z kolei mogą ustawiać zbieranie danych i pliki cookie (np. używane programy firm trzecich). Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Podstawą prawną jest art. 6 (1) (f) RODO.

CRM Ads

Firma korzysta z dopasowania klientów Google Ads (Google Customer Match Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) ), a także Facebook Customer Match i Criteo Customer Match (dalej: Partnerzy). Jest to funkcja, za pomocą której można skuteczniej docierać do potencjalnych i obecnych klientów i kierować do nich w sposób spersonalizowany reklamy w wyszukiwarce Google, w zakładce Google Shopping, w Gmailu, na YouTube, w sieciach Google, a także na Facebooku i Criteo. Google Ads Customer Matching jest wykorzystywany w szczególności do remarketingu, optymalizacji kampanii i zwiększania współczynnika konwersji.

Personalizacja Google Ads opiera się na atrybucji odbiorców i jest realizowana przez partnerów z wykorzystaniem informacji z kont użytkowników w Google i Facebook oraz na podstawie aktywności i zainteresowań występujących podczas korzystania przez użytkownika z produktów partnerów. Umożliwia to bardziej precyzyjne kierowanie reklam do użytkownika i zapewnia na przykład, że reklama odtwarzana za pośrednictwem partnerów jest dokładniej dopasowana do zainteresowań grupy docelowej, które wynikają z korzystania przez użytkownika ze sklepu. Dopasowanie do klienta nie wymaga żadnych oddzielnych plików cookie, chociaż spersonalizowane reklamy są odtwarzane przez samych partnerów tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził zgodę na wymagane w tym celu przetwarzanie plików cookie za pośrednictwem banera plików cookie lub w innym miejscu w stosunku do partnerów. Partnerzy wymagają listy danych klientów, aby móc stwierdzić, czy klient jest znany im jako użytkownik. W procesie tym nie są jednak tworzone ani rozszerzane żadne profile. Ponadto partnerzy nie otrzymują rzeczywistych danych klientów (np. adresu e-mail, numeru telefonu), a jedynie tzw. kody skrócone, które są tworzone za pomocą jednokierunkowego szyfrowania. Partnerzy porównują te hashowane kody z własną bazą danych użytkowników. Nie mogą ponownie odszyfrować tych kodów, chyba że odpowiednie dane są już dostępne w ich własnej bazie danych użytkowników. W rezultacie partnerzy nie otrzymuje danych klienta podczas przesyłania, a jedynie mogą określić, czy dane są dla nich już dostępne, czy nie. Jeśli dane nie są dostępne, nie można ponownie odszyfrować utworzonych na podstawie danych klienta kodów hashowanych. Jeżeli kody znane są partnerom i kody hashowane pasują do siebie, możliwe jest przypisanie do tworzenia grup docelowych. Po utworzeniu grup docelowych wgrane dane są usuwane. Podstawą prawną korzystania z Google Ads Customer Matching jest zgoda zgodnie z art. 6 (1) lit. a RODO. Proces dopasowywania klientów, w szczególności zastosowane szyfrowanie jednokierunkowe, chroni dane osobowe klientów i uniemożliwia partnerom uzyskanie danych o osobach, które wcześniej nie podały tych danych w ramach swoich kont użytkowników. Jeśli użytkownik nie życzy sobie takiego działania, może dezaktywować przetwarzanie danych przez partnerów tutaj:

Google: https://adssettings.google.com/notarget

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policy

Criteo: https://www.criteo.com/privacy/

Z partnerami zawarte zostały umowy dotyczące przetwarzania danych w ramach dopasowywania klientów. Ponadto zawarte zostały standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych do USA.

Criteo

Strona korzysta z usług firmy Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Paris, Francja. Usługa ta jest usługą retargetingową, która łączy w sieć wielu innych dostawców zewnętrznych, aby móc dostarczać jak najszerszy zakres reklam związanych z użytkownikiem i innych nośników reklamowych. W tym celu Criteo ustawia anonimowy plik cookie w przeglądarce użytkownika podczas odwiedzania stron internetowych. Dane zebrane w procesie obejmują: identyfikatory plików cookie, haszowane adresy e-mail, identyfikatory reklam mobilnych i inne identyfikatory techniczne, które pozwalają Criteo na indywidualne śledzenie zachowań użytkowników bez ich bezpośredniej identyfikacji. Za korzystanie z usługi w rozumieniu RODO i innych przepisów o ochronie danych osobowych firma odpowiada wspólnie z Criteo SA. Pomiędzy firmą , a Criteo została zawarta umowa o wspólnej odpowiedzialności (art. 26 RODO). Przewiduje ona m.in. że obaj administratorzy muszą uzgodnić tryb realizacji wniosków osób, których dane dotyczą. Ponieważ firma może kontrolować i wpływać jedynie na korzystanie z usługi na swoich stronach, ale nie na dostarczanie reklam na innych stronach sieci Criteo, odpowiedzialność rozkłada się w następujący sposób:

 • integracja i wykorzystanie tagowania Criteo stronach internetowych firmy: odpowiedzialność ze strony firmy , w tym opcje sprzeciwu technicznego poprzez rozwiązanie linkowe (informacja poniżej).
 • procedury analizy i oceny umieszczania reklam na stronach internetowych w sieci Criteo: odpowiedzialność Criteo, możliwe jest ustawienie na stronie https://www.criteo.com/privacy/
 • techniczny projekt procesu udzielenia zgody w celu uzasadnienia wspólnego przetwarzania: odpowiedzialność za dostarczanie przez Criteo pop-up, gdy użytkownik po raz pierwszy styka się z reklamą w sieci Criteo i uzyskanie zgody użytkownika na serwowanie reklam (możliwość wycofania zgody, informacja poniżej)

Criteo może również rozpoznać użytkownika na innych stronach internetowych na podstawie ustawionych identyfikatorów technicznych oraz śledzić i oceniać zachowanie użytkownika podczas surfowania na tych stronach.

Wycofanie zgody:

Aby dezaktywować korzystanie z Criteo w przeglądarce, należy kliknąć na odpowiedni link w dalszej części tej sekcji.

Dodatkowe informacje na temat Criteo, szczegółowe zasady przetwarzania danych za pośrednictwem tej usługi oraz odpowiednia polityka prywatności Criteo znajduje się na stronie: https://www.criteo.com/privacy/. Aby wyłączyć korzystanie z Criteo w przeglądarce, należy kliknąć tutaj. Podstawą prawną korzystania z serwisu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na realizacji wyżej wymienionych celów.

ContentSquare

Strona używa pliku cookie z ContentSquare S.A.S., Landsbergerstraße 155 Haus 3, Stockwerk, 4, 80687 München, („ContentSquare”). W związku z tym dane dotyczące interakcji użytkownika są gromadzone anonimowo w celu optymalizacji doświadczenia użytkownika i komfortu użytkowania za pomocą plików cookie. Podstawą prawną tego przetwarzania jest uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który leży w wyżej wymienionych celach marketingowych. Dalsze informacje na temat ContentSquare można znaleźć na stronie https://contentsquare.com/privacy-center/. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie w ustawieniach prywatności.

Bloomreach

Strona korzysta z usługi Bloomreach B.V. (Fred. Roeskestraat 109, 1076 EE Amsterdam, Holandia). Bloomreach może gromadzić określone informacje, takie jak adresy IP, typy przeglądarek, informacje o urządzeniach, odwiedzane strony i inne dane dotyczące zachowania użytkownika podczas przeglądania. Celem przetwarzania danych jest wykorzystanie danych zebranych przez Bloomreach do generowania spersonalizowanych wyników wyszukiwania i rekomendacji produktów odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Ponadto dane te mogą być wykorzystywane do analizy i poprawy wydajności strony internetowej Bloomreach. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Więcej informacji na temat polityki prywatności Bloomreach i praw użytkownika można znaleźć na stronie: https://www.bloomreach.com/en/legal/privacy/

§ 6. Pośrednictwo poprzez sieci afiliacyjne

Sklep współpracuje z sieciami afiliacyjnymi AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin . W celu obliczenia prowizji rejestrowane są zakupy kierowane przez sieci afiliacyjne. W tym celu sieci przechowują pliki cookies. Odpowiednia prowizja jest naliczana na podstawie poleceń, które można jednoznacznie przypisać do wydawcy. Dane wynikające z transakcji poleceń mogą być również przekazywane do platformy lub wydawcy, który zainicjował polecenie, w celu weryfikacji. Dalsze przetwarzanie danych zebranych w trakcie transakcji brokerskiej odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, f RODO. Użytkownik może zablokować ustawiania plików cookies, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie: www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy-DACH.

§ 7. Media społecznościowe

Facebook

Na stronie internetowej używany jest piksel z Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Squere, Grand Canal Harbur, Dublin 2, Irlandia. Korzystając z piksela Facebooka, użytkownik umożliwia udoskonalenia oferty i uczynienie jej bardziej interesującą dla użytkownika. Podstawą prawną wykorzystania jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. Piksel Facebooka jest zintegrowany bezpośrednio przez Facebooka, podczas wyświetlenia strony internetowej i może zapisać plik cookie na urządzeniu użytkownika. Jeśli następnie użytkownik zaloguje się na Facebooku lub odwiedzi stronę Lampy.pl będąc zalogowanym, wizyta zostanie odnotowana w profilu użytkownika. Piksel Facebooka zbiera następujące rodzaje danych, które można znaleźć pod adresem www.facebook.com/about/privacy w polityce prywatności firmy Meta.

Remarketing Facebook

Strona internetowa wykorzystuje dla celów retargetingu, wzgl. remarketingu „Custom Audiences”, usługę Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Przy pomocy tej usługi użytkownik otrzymuje ukierunkowaną reklamę sklepu Lampy.pl poprzez Facebook-Ads. Reklamy te są włączane dla odwiedzających portal społecznościowy Facebook. W tym celu na stronach internetowych sklepu zaimplementowany został tzw. Remarketing Pixel firmy Facebook. Fragment kodu, który identyfikuje typ przeglądarki użytkownika za pomocą identyfikatora przeglądarki - indywidualnego odcisku palca przeglądarki, i rozpoznaje, że użytkownik odwiedził stronę internetową Lampy.pl oraz identyfikuje przeglądany asortyment. Podczas odwiedzania strony Lampy.pl przez użytkownika zostaje utworzone bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka za pośrednictwem Pixela. Facebook może w takim przypadku zidentyfikować użytkownika za pomocą identyfikatorów przeglądarki, ponieważ są one połączone z innymi danymi przechowywanymi na Facebooku, dotyczącymi osobistego konta użytkownika. Facebook dostarcza zindywidualizowane i dostosowane ogłoszenia reklamowe towarów lub usług zgodnie z preferencjami użytkownika, które znajdują się w kronice Facebooka lub w innych miejscach portalu. Sklep nie jest w stanie samodzielnie zidentyfikować tożsamości użytkownika za pośrednictwem usługi Pixel Facebook, ponieważ oprócz identyfikatora przeglądarki żadne inne dane osobowe nie są przechowywane w związku z wykorzystaniem usługi Remarketing.

Pixel Facebooka.

Dalsze informacje na temat Custom Audiences świadczonych przez Facebook, szczegółów dotyczących przetwarzania danych przy użyciu tej usługi oraz odpowiedniej polityki prywatności Facebook znajduje się na stronie https://www.facebook.com/privacy/policy . Użytkownik może dezaktywować wykorzystanie Facebook Remarketing klikając w odpowiedni link znajdujący się w polu poniżej w bieżącym rozdziale. Użytkownik musi być zalogowany na koncie Facebook w ramach dezaktywacji. Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec użycia technologii retargetingowej, wypisując się z grona użytkowników podlegających działaniu określonej usługi targetingowej na stronie sklepu Lampy.pl, wówczas generowana przez usługę targetingową reklama nie zostanie wyświetlona. Odpowiednio linki do stron internetowych usługodawców celujących znajdują się poniżej:

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych przy użyciu poszczególnych usług celnych, użytkownik może zapoznać się z polityką prywatności odpowiedniego usługodawcy, dostępną pod jednym z zamieszczonych wyżej linków. Odwiedzając linkowane strony użytkownik uzyska informacje dotyczące zasad zgłaszania sprzeciwu wobec poszczególnych usług docelowych.

Pinterest

Strona używa piksela (tagu Pinterest) firmy Pinterest Europe Ltd. Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia. w Niemczech, Francji i Zjednoczonym Królestwie. Poprzez ten piksel informacje o użytkowaniu (np. informacje o obejrzanych artykułach) są zbierane na wspólną odpowiedzialność przez Pinterest Europe Limited oraz i przekazywane do Pinterest Europe Limited. Za dalsze przetwarzanie danych przekazanych do Pinterest Europe Limited odpowiada wyłącznie Pinterest Europe Limited na mocy prawa o ochronie danych. Te informacje przekazane Pinterest Europe Limited mogą być przypisane do użytkownika za pomocą dalszych informacji, które Pinterest Europe Limited przechowuje na temat użytkownika, np. z powodu posiadania konta na portalu społecznościowym „Pinterest”. Informacje zebrane za pomocą piksela mogą być wykorzystane do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach na koncie Pinterest (retargeting). Informacje zebrane za pośrednictwem piksela mogą być również agregowane przez Pinterest Europe Limited, a zagregowane informacje mogą być wykorzystywane przez Pinterest Europe Limited do własnych celów reklamowych, jak również do celów reklamowych stron trzecich. Na przykład Pinterest Europe Limited może wnioskować o pewnych zainteresowaniach na podstawie zachowania użytkownika podczas przeglądania tej strony internetowej, a także może wykorzystywać te informacje do promowania ofert stron trzecich. Pinterest Europe Limited może również połączyć informacje zebrane za pośrednictwem piksela z innymi informacjami, które Pinterest Europe Limited zebrał o użytkowniku za pośrednictwem innych stron internetowych i / lub w związku z korzystaniem z sieci społecznościowej „Pinterest”, aby profil użytkownika mógł być przechowywany w Pinterest Europe Limited. Profil ten może być wykorzystywany do celów reklamowych. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 (1) a RODO.

Więcej informacji na temat ochrony danych w Pinterest Europe Limited można znaleźć tutaj: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy .

Użytkownik może dochodzić swoich praw związanych z podmiotem danych (np. prawo do usunięcia danych) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Pinterest Europe Limited jako administratora danych. Pliki cookies niezbędne do realizacji tej usługi (tzw. marketingowe pliki cookies) wykorzystywane są wyłącznie za zgodą użytkownika. W każdej chwili można cofnąć swoją zgodę w centrum preferencji.

Youtube

Strona zawiera co najmniej jedną wtyczkę z YouTube, należącą do Google Inc. z siedzibą w San Bruno/Kalifornia, USA. Firma korzysta z funkcji YouTube No-Cookies, została włączona opcja Enhanced Privacy. Dostęp do filmów nie odbywa się poprzez stronę youtube.com, tylko przez youtube-nocookie.com.

YouTube zapewnia to we własnym zakresie i w ten sposób gwarantuje brak zapisu cookies na urządzeniu użytkownika.W przypadku wyświetlenia odpowiednich stron przekazywany jest jednak adres IP i inne dane wymienione w punkcie 4, a tym samym w szczególności przekazywana jest informacja, które ze stron internetowych zostały odwiedzone. Informacje te nie mogą być jednak przypisane do użytkownika, jeśli w momencie wejścia na stronę jest on zalogowany w serwisie YouTube lub innej usłudze Google.

Po rozpoczęciu odtwarzania filmu poprzez kliknięcie, YouTube zapisuje na urządzeniu użytkownika jedynie pliki cookie poprzez rozszerzony tryb ochrony danych, które nie zawierają żadnych danych osobowych, chyba że użytkownik jest aktualnie zalogowany w Google. Użytkownik może zablokować te pliki cookie za pomocą odpowiednich ustawień i rozszerzeń przeglądarki. Google/YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Polityka prywatności: policies.google.com/privacy,
Opt-Out: adssettings.google.com/authenticated,
Ochrona prywatności: www.privacyshield.gov/participant .

§ 8. Odbiorcy danych

W niektórych przypadkach w przetwarzaniu danych firmę wspierają dostawcy usług i partnerzy technologiczni, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu firmy. Tych usługodawców wiąże umowa o przetwarzaniu danych lub umowa o wspólnym administrowaniu danymi w taki sposób, że mogą oni przetwarzać dane wyłącznie w celach biznesowych i na podstawie instrukcji firmy Dostawcy usług obejmują przede wszystkim dostawców usług technicznych (w tym podmioty powiązane) w zakresie utrzymania, hostingu i wsparcia infrastruktury IT, w tym niniejszej strony internetowej, a także dostawców usług w zakresie wysyłek pocztowych i innych działań marketingowych.

§ 9. Prawa osób, których dane dotyczą

W przypadku przetwarzania danych osobowych użytkownik jest osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO i przysługują mu następujące prawa wobec administratora:

Dostęp do danych osobowych, sprostowanie, ograniczenie przetwarzania i usunięcie Użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o przechowywanych danych osobowych dotyczących go osobiście, ich pochodzeniu i odbiorcy, a także celu przetwarzania danych za pośrednictwem stron internetowych. Ponadto użytkownik ma prawo do sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem spełnienia wymogów prawnych w tym zakresie.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownikowi przysługuje prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczących go danych osobowych, które użytkownik dostarczył administratorowi. Firma ma obowiązek dostarczenia pliku w formacie csv export zawierającego dane dotyczące przetwarzania danych klienta. Prawo do informacji Jeżeli użytkownik dochodził wobec administratora prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, administrator ma obowiązek powiadomić wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe użytkownika, o tym sprostowaniu, usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku. Użytkownikowi przysługuje prawo informacji o tych odbiorcach.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Administrator nie będzie przetwarzał danych osobowych użytkownika, chyba że będzie w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów użytkownika, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby powyższego celu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, użytkownik ma możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Możliwość cofnięcia oświadczeń o wyrażeniu zgody w ramach prawa ochrony danych Ponadto w każdej chwili użytkownik ma prawo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, kontaktując się za pomocą wskazanych danych kontaktowych.

Zautomatyzowana decyzja w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie Użytkownik ma prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje dotyczące skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na użytkownika. Nie dotyczy to sytuacji, gdy:

 1. decyzja jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między użytkownikiem a administratorem,
 2. jest dozwolona przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i prawo to zawiera odpowiednie środki ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą,
 3. jest podejmowana za wyraźną zgodą użytkownika. Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności, a także uzasadnionych interesów użytkownika. W odniesieniu do przypadków, o których mowa w (1) i (3), administrator podejmie rozsądne kroki w celu ochrony praw i wolności, a także uzasadnionych interesów użytkownika, które obejmują co najmniej prawo do uzyskania interwencji osoby ze strony administratora, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w miejscu zamieszkania, miejscu pracy lub miejscu domniemanego naruszenia, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE. Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o statusie i wyniku skargi, w tym o możliwości wniesienia sądowego środka odwoławczego na mocy art. 78 RODO.

§ 10. Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Oświadczenia o ochronie danych z danej przyczyny i bez zapowiedzi. W związku z tym zalecane jest regularne czerpanie informacji na tej stronie internetowej o wszelkich ewentualnych zmianach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Aktualizacja: kwiecień 2024 r.

Lampenwelt GmbH

Polityka prywatności do pobrania